3-fas centraldammsugare & system

Proffesionella fleranvändarsystem för t.ex Hotell, Äldre-/gruppboenden, skolor, kontorshus etc.

Stockholm Waterfront Hotel

Samtliga våra Centralenheter och Sugenheter levereras klara för användning, s.k. "plug´n´play", och är bara att ansluta till 3-fasuttag 400V (16A resp. 32A) och att koppla till systemets svagströmslinga för start via sugdosor. De större enheterna är som standard utrustade med Automatisk filterspolning vilket minimerar skötsel och underhåll. OBS! Till de enheter som är utrustade med denna funktion så krävs tillgänglig tryckluft (6 bar). Ingår ej som standard men kan beställas som separat tillbehör. Du kan ladda hem broschyr på nedan produkter som PDF här!
 

Läkemedelstillverkare

Generellt för AirVac 3-fas enheter
Samtliga våra 3-fas enheter är färdiga "Plug n´Play" och redo att köras direkt efter leverans. Alla enheter har lägesbrytare Auto-0-Man. Läge AUTO vid normaldrift och start över svagströmslinga, läge 0 är lika med AV och läge MAN för manuell start av enheten (används t.ex. vid test). Ljusindikator för Drift/klar (grön) och Alarm (Röd) för frånslag motorskydd alt. skydd frekvensomriktare eller felkod.

Dammbehållaren på 350 & 500 storlekarna sitter på gångjärn i stativet och lösgörs med en spak och därefter "svängs ut" för byte av dammsäck. Dammsäcken hålls på plats m.h.a. vakuum i botten av behållaren.

Kompletta centralenheter

One Pro 3kw & Multi Pro 4kw
för upp till 3 samtidiga användare


Typ One Pro 3 (direktstart) är avsedd för max 1 användare och Multi Pro 4i (inverter) är avsedd för upp till 3 samtidiga användare. Kompletta enheter med filtercyklon Ø350 och dammbehållare om 35L. One Pro 3 har manuell filterrengöring och Multi Pro 4i har automatisk filterrengöring via Jet-puls (tryckluft tillkommer).
Anslutningsrör på sugsidan är Ø75mm. Avluften har anslutning till spirorör Ø100.
Typ Multi Pro 4F har ett avläsningsfönster för frekvensomriktarens koder vid service.

Multi Pro 5,5kw
för upp till 5 samtidiga användare

Multi Pro 5 (mjukstart) är avsedd för upp till 3 samtidiga användare och Multi Pro 5i (inverter) är avsedd för upp till 5 samtidiga användare. Kompletta enheter med filtercyklon Ø500 och dammbehållare om 50L. Automatiskt filterrengöring via Jet-tryckpuls, som sker vid varje drift-tillfälle. Anslutningsrör på sugsidan är Ø110mm. Anslutning till avluftskanal är Ø100 (spiro).Typ "i" har ett extra fönster för avläsning av frekvensomriktarens koder vid service.
Frekvensomriktaren reglerar luftflödet upp eller ner, beroende på antal samtidiga användare anslutna till systemet. Energieffektivt & smart!

Multi Pro 13kw
för upp till 9 samtidiga användare

Multi Pro 13 (mjukstart) är avsedd för upp till 6 samtidiga användare och Multi Pro 13i (inverter) för upp till 9 samtidiga användare. Kompletta enheter med filtercyklon Ø500 med filteravskiljare och dammbehållare om 50L. Automatiskt filterrengöring via Jet-tryckpuls, som sker vid  varje drifttillfälle. Anslutningsrör på sugsidan är Ø110mm. Anslutning till avluftskanal är Ø100 (spiro).Frekvensomformaren (inverter) är inbyggd i ett kapslat och ventilerat elskåp. Frekvens-omriktaren reglerar luftflödet upp eller ner, beroende på antal samtidiga användare anslutna till systemet. Energieffektivt & smart!

Separata sugenheter

Sugenhet PE-3 & PE-4i

Separat Sugenhet Typ PE-3 & PE-4i är avsedda för 1 respektive upp till 3 samtidiga användare. Dessa sugenheter används, och ingår, i system med externa filteravskiljare med dammbehållare på sugsidan (till cyklon/- dammavskiljare) är Ø63 resp. Ø75mm. Avluften har anslutning till spirorör Ø100.

Typ PE-3E är med direktstart och typ PE-3F har med frekvensomformare som reglerar luftflödet beroende på antal samtidiga användare. Läs mer>

Sugenhet PE-5 & PE-5i

Typ PE-5 & PE-5i är avsedda för upp till 3 resp. upp till 6 samtidiga användare. Ansl.rör på sugsida (till dammavskiljare) är Ø75 resp. Ø102mm.

Avluft har ansl. till spirorör Ø100.

 PE-13E har mjukstart och typ PE-13F frekvensomriktare för upp till 5 resp. 9 samtidiga användare. Frekvensomriktaren reglerar luftflödet beroende på antal samtidiga användare.

Sugenhet PE-13E & PE-13i

PE-13 & PE-13i är avsedda för upp till 5 resp. upp till 9 samtidiga användare. Ansl.rör på sugsida (till dammavskiljare) är Ø108. Avluft har ansl. till spirorör Ø100.

PE-13 har mjukstart och typ PE-13i frekvensomriktare. Frekvensomriktaren reglerar luftflödet beroende på antal samtidiga användare.

Separata Filteravskiljare

Nedan filteravskiljare är avsedda för separat sugenhet/sugkälla eller som extra föravskiljare i ett system. Typ FA-300PB och FA-300CS är lämpliga i system med mindre städområden och en central pumpenhet. Anslutningar Ø50/51. Cyklon/filteravskiljare FC-350 är lämplig för samma applikation, men för större städområden. Anslutning sugsida Ø75 och mot sugkälla Ø63.

Filteravskiljare FA-300PB med konsiskt veckat filter och dammpåse på 23L. Öppnas/töms uppifrån.
Filteravskiljare FA-300PB med konsiskt veckat filter och dammpåse på 23L. Öppnas/töms uppifrån.
Filteravskiljare FA-300CS med cyklon och veckat filter. Dammbehållare om 15L som töms underifrån.
Filteravskiljare FA-300CS med cyklon och veckat filter. Dammbehållare om 15L som töms underifrån.
Filteravskiljare FC-350 med cyklon och veckat patronfilter på ca 2m2. Dammbehållare om 35L på excenterupphängt fäste för enkel tömning..
Filteravskiljare FC-350 med cyklon och veckat patronfilter på ca 2m2. Dammbehållare om 35L på excenterupphängt fäste för enkel tömning..